Obrazy války

Vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války si klade za cíl obohatit výuku druhé světové války v kontextu českých dějin (v perspektivě české, německé, židovské ad.) o témata, která jsou podstatná pro naši dnešní kulturní paměť a zároveň blízká současnému člověku. Tento přístup stojí na dvou pilířích: tím prvním je pestrá škála materiálů – od dobových filmových a vizuálních reprezentací přes vzpomínky politiků a pamětníků až po ohlasy válečného dění v současné kultuře. Druhým ohniskem našeho pohledu na téma je struktura aplikace. Celkem třináct kapitol jsme rozdělili do dvou celků. Kapitoly strukturované podle osy Události jsou určovány centry naší kulturní paměti a vyprávěním o druhé světové válce. V kapitolách, jež učitelům a žákům nabízíme, toto vyprávění nejen reprodukujeme, ale analýzou a kladením otázek rekonstruujeme a dekonstruujeme. Jak se vypráví o klíčových událostech druhé světové války? V jakém vztahu jsou reprezentace těchto událostí k tehdejší válečné sociální realitě? Další skupinu kapitol tvoří Obrazy. Zde jsme se snažili nejen poukázat na ustálené způsoby zobrazování války, ale nabídnout i obrazy, které mohou být klíčem k pochopení a uchopení válečné zkušenosti. Tuto zkušenost se snažíme představit nikoli pouze jako dějepisnou látku, ale jako cosi neuzavřeného a aktuálního, souvisejícího nejen s historickým, ale i občanským vzděláváním a mediální výchovou. Projekt Dějepis v 21. století, v jehož rámci vzniklo výukové DVD Obrazy války, je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Tříletý projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. DVD bude společně s dalšími výstupy projektu distribuováno do všech škol v ČR.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, ISBN 978-80-87912-08-9

Projekt je nyní dostupný i na webové adrese http://obrazyvalky.dejepis21.cz.

  • Autoři: Mgr. Jaroslav Pinkas – hlavní metodik, Bc. Čeněk Pýcha, PhDr. Václav Adámek, Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Mgr. Karina Hoření, PhDr. Jaroslav Najbert – odborní pracovníci
  • Podklady a spolupráce: Bc. Libor Pospíšil, Mgr. Miroslav Pešek
  • Produkce: Čeněk Pýcha
  • Lektorovali: Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (Židovské muzeum v Praze), PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (FF Univerzity Hradec Králové, Filozofický ústav AV ČR), Mgr. Petr Sedlák, Ph.D. (ZŠ Praha-Satalice), doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (FF UJEP), PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. (ÚSTR)
  • Realizační tým (D21): PhDr. Martin Valenta, Ph.D. – hlavní manažer, Ing. Petra Petříková – finanční manažerka, Ing. Jana Černá a Mgr. Anna Macourková – administrace
  • Ilustrace: Stanislav Setinský
  • Realizace DVD: ARTAX, a.s.

UKÁZKY Z APLIKACE