Milan Bárta (ed.): Člověk v soukolí StB

Fenomén komunistické Státní bezpečnosti a tajných spolupracovníků dodnes vzbuzuje zájem laické i odborné veřejnosti. Kniha Člověk v soukolí StB zachytila prostřednictvím sedmi příběhů osudy lidí, kteří se ocitli v soukolí mašinérie tajné policie. Každý popsaný případ je jiný, stejně tak jako každý z autorů přistupoval ke zpracování problematiky odlišně. Všichni se však snažili přiblížit nejen samotný průběh spolupráce, ale i motivy, které k ní vedly a jež s ní byly spojené. Důvody pro spolupráci se Státní bezpečností nebyly často jednoznačné ani jednoduché. U jednotlivých získaných osob se lišily mírou dobrovolnosti, průběhem a typem spolupráce i ochotou v ní pokračovat. Řada z nich měla navíc zkušenosti s agenturní činností nacistického Gestapa. Přesto by jednotlivé příběhy v této knize neměly zakrýt fakt, že za každým tajným spolupracovníkem je nutné spatřovat činnost Státní bezpečnosti, stejně jako komunistické strany, jíž bezvýhradně sloužila.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2020, 1. vydání, váz., 320 s., ISBN 978-80-88292-72-2

Knihu Člověk v soukolí StB si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Rozhovor s editorem knihy, historikem Milanem Bártou z ÚSTR si lze poslechnout na Soundcloud a Spotify.

Ohlasy v médiích

Člověk v soukolí StB nemusel být jednoznačně oběť, nebo zrádce (Jana Benediktová, ČT24, 11. února 2021)

Ze soukolí StB nešlo vyváznout. Mezi agenty udavači byly bestie i oběti manipulací (Jan Gazdík, Aktuálně.cz, 18. března 2021)

Bárta, Milan (ed.): Člověk v soukolí StB (Martin Liška, iLiteratura.cz, 11. července 2021)