Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski: Hranicím navzdory. Příběh Polsko-československé solidarity

Kniha tří historiků, dvou polských a jednoho českého, je věnována vzniku a postupnému formování Polsko-československé solidarity na pozadí historického vývoje Polska a Československa od konce druhé světové války do roku 1989.
Podává plastický a mnohdy dramatický obraz paralelního, byť nikoliv symetrického utváření opozičních hnutí v obou zemích a pokusů o přeshraniční spolupráci až po vytvoření neformální organizace v roce 1981.
Od tohoto data Polsko-československá solidarita hrála zásadní roli ve vzájemné informovanosti a podpoře polských a československých opozičních hnutí a skupin. V 90. letech pak mnozí její členové zaujali přední místa na politické scéně obou sousedních států.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2017, 1. vydání, vaz., 320 s., ISBN 978-80-87912-60-7

Knihu Hranicím navzdory. Příběh Polsko-československé solidarity si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla dne 25. dubna 2018 v Knihovně Václava Havla. Fotografie z prezentace si můžete prohlédnout zde.

Ohlasy v médiích

Češi byli hrozně nervózní, Poláci v pohodě (Jiří Peňás, Echo24.cz, 5. května 2018)