Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře

Kniha je autentickým popisem anabáze účastníka II. odboje z jižních Čech soustavou nacistických koncentračních táborů. Historicky známé skutečnosti jsou zde zpřesněny osobním svědectvím muže, jenž byl v civilu učitelem venkovské školy ve Vyskytné na Pelhřimovsku a v létě 1939 se zapojil do protiokupačních aktivit v kraji. Kromě vhledu do života v terezínské Malé pevnosti se nám posléze otevírá i obraz chodu vězeňské samosprávy v Buchenwaldu a také poměrů v pověstné tajné továrně na Hitlerovy „zázračné“ rakety – pobočném táboře „Laura“. Před čtenáře se dostává výpověď, v jejíchž zákrutech se osudy vězněného učitele potkávají se zásadními, jakkoli mnohdy opomíjenými historickými skutečnostmi, a pomáhají je tak potvrdit a zpřesnit. Hodnota vzpomínek spočívá ovšem i v jejich časovém přesahu do „mírových“ dob. Josef Pikl se nikdy nestřetl s komunistickou represí v jejích nejtvrdších podobách. Namísto toho byl ve svém občanském životě pomalu ubíjen úskoky, falší a šikanou úředních míst, obsazovaných běžně lidmi, o jejichž chování za války mohl sám vydat svědectví na hony vzdálené jejich poválečné sebeprezentaci. Líčení v rozpětí let 1939-1975 je tak neocenitelnou zprávou o „malém“ českém člověku, jehož niterná velikost ve skutečnosti přesahuje horizont obou krutovlád, které se zemí přehnaly. Kniha je doplněna komentáři historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů a Památníku Terezín.

Academia, ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, váz., 488 stran, ISBN 978-80-200-1813-7 (Academia), ISBN 978-80-87211-10-6 (ÚSTR)

Knihu Josef Pikl: Paměti jihočeského odbojáře si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.