1989: Listopad a cesta k němu

DVD metodicky navazuje na projekt (DVD) 1968: Zmařené naděje realizovaný v roce 2008. Tematicky se DVD zabývá pádem komunistických režimů ve střední Evropě. Předmětem zájmu nejsou jen politické změny, ale také souvislosti hospodářské, kulturní či sociální v široké středoevropské perspektivě. Ambicí projektu je komparace přechodu k demokracii mezi jednotlivými státy střední Evropy. Audiovizuální materiály, rozdělené do sedmi kapitol, jsou na DVD prezentovány ve formě klipů. Každý videoklip je opatřen texty, které v něm obsažené informace uvádějí do širších souvislostí, a metodickými podněty pro uživatele/učitele, jak s materiály zacházet. Výhodou tohoto vzdělávacího materiálu je jeho ne-autoritativnost. Uživatel má možnost vybrat si materiál pro výuku podle vlastního uvážení, je jen na něm, jakým způsobem bude rok 1989 tematizovat. DVD umožňuje jednak komplexní pohled (může se s ním pracovat dlouhodobě např. v rámci semináře), nechá se použít v blocích i jako jednotlivina. Metodické materiály u videosouborů učitele orientují, nabízejí možnost, ale zároveň se striktně nevnucují. Otázky jsou „přilepeny“ k videoklipům tak, aby si je učitel mohl vytisknout a je na něm, zda je použije či ne. DVD obsahuje i metodický návod, jak s materiály správně pracovat.

ÚSTR, Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-87211-41-0

DVD bylo vydáno v nákladu 2000 kusů a je určeno základním a středním školám. DVD bude taktéž zdarma distribuováno účastníkům školení a seminářů ÚSTR a dalším zájemcům o soudobou historii.

STRUKTURA DVD:

 1. Stín osmašedesátého
 2. Přestavba
 3. Opozice
 4. Demonstrace
 5. Kultura a politika
 6. Revoluce
 7. Pohled k sousedům
 • Gestor projektu: Mgr. Jaroslav Pinkas, jaroslav.pinkas@ustrcr.cz
 • Redaktoři didaktického disku: Mgr. Jaroslav Pinkas, Mgr. Kamil Činátl Ph.D., Mgr. Vojtěch Ripka, PhDr. Lukáš Lebduška, Mgr. Václav Ruml
 • Spolupráce na vydání: Polský institut, Praha; Rumunský institut, Praha; Goethe-Institut, Praha
 • Použité materiály pocházejí z archivů České televize, Krátkého filmu, Originálního videojurnalu s. r. o., ALFA filmu a Bontonfilmu a. s.

ERRATA

Vydání DVD 1989 vyvolalo některé negativní reakce. V časopise Dějiny a součanost 12/2010 se objevila recenze T. Vilímka poukazující na faktografické chyby na DVD (http://dejiny.nln.cz/archiv/2010/12/ucitelum-navzdory). Naše odpověď vyšla v témže čísle (http://dejiny.nln.cz/archiv/2010/12/historikum-navzdory). Ačkoli nesouhlasíme s celkovou intencí kritiky, jedno je jisté: v žádných vzdělávacích materiálech by se chyby neměly vyskytovat. Přesto se tak stalo. DVD proto znovu prošli kolegové z odboru zkoumání a sporné údaje opravili. Seznam všech chybných nebo sporných tvrzení najedete v následující tabulce. Opravovali jsme pouze faktografické údaje, nikoli interpretační schémata. Dějepis vnímáme nikoliv jen jako naukový, ale primárně jako interpretativní předmět. Sama historiografie (a tím spíše její didaktické aplikce), nechce-li být pouhou evidencí faktů, si musí přiznat, že nepředstavuje zrovna exaktní vědu. Všem uživatelům se nicméně za vniklé chyby omlouváme.

Autoři

RECENZE