Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vedoucí projektu: Petr Anev

Doba realizace: 2013–2020

Popis projektu: Projekt v širších politických souvislostech popíše okolnosti zániku agrární strany, který je jedním z klíčů k pochopení pádu československé demokracie. Zaměří se zejména na události roku 1945, kdy Národní fronta znemožnila obnovení agrární strany, ale i na další významné momenty dějin ČSR, v nichž agrárníci figurují. Mezi ně patří prezidentská volba roku 1935, Mnichov 1938, režim druhé republiky, zánik republiky v roce 1939, dění v zahraničním exilu za druhé světové války, odboj a kolaborace doma i režim Národní fronty. Výstupem bude monografie Zánik agrární strany a pád československé demokracie.