Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Vedoucí projektu: Ondřej Matějka

Další členové projektového týmu: Jiří Fialka, Jan Hron, Václav Tollar, Lukáš Cvrček, Milan Bárta, Tomáš Malínek, Adam Havlík, Luboš Kokeš, Jan Geier, Vladimír Lejtnar, Tomáš Richter, Matěj Trepeš

Doba realizace: 2018–2021

Popis projektu: Primárním cílem projektu je zpracování vývoje české moderní parlamentní kultury s využitím metod a nástrojů digital humanities a jeho prezentace široké veřejnosti. Dílčími cílí jsou především 1. vytvoření elektronické a veřejně přístupné databáze všech volených (a kooptovaných) parlamentních zastupitelů (poslanců i senátorů) na našem území v letech 1848 až 1992; 2. na základě této databáze vznikne specializovaná mapa analyzující na základě statistických a prosopografických metod formování moderního parlamentarismu a parlamentní kultury na našem území. Na základě komparace dat (s okolními zeměmi, resp. se zastupiteli národních menšin na českém území) se podaří charakterizovat národní, resp. regionální specifika české parlamentní kultury. Rovněž bude umožněno zkonstruovat obraz ideálního parlamentního zastupitele. Partnery projekty jsou Národní muzeum a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.