Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Vedoucí projektu: Ondřej Matějka

Další členové projektového týmu: Jiří Fialka, Irena Fialková, Jan Hron, Václav Tollar, Lukáš Cvrček, Milan Bárta, Adam Havlík, Luboš Kokeš, Jan Geier, Tomáš Richter, Matěj Trepeš, Jana Bábíčková, Jan Makovička, Veronika Časárová, Adéla Rádková, Jan Chadima

Doba realizace: 2018–2022

Popis projektu: Primárním cílem projektu je zpracování vývoje české moderní parlamentní kultury s využitím metod a nástrojů digital humanities a jeho prezentace široké veřejnosti. Dílčími cílí jsou především 1. vytvoření elektronické a veřejně přístupné databáze všech volených (a kooptovaných) parlamentních zastupitelů (poslanců i senátorů) na našem území v letech 1848 až 1992; 2. na základě této databáze vznikne specializovaná mapa analyzující na základě statistických a prosopografických metod formování moderního parlamentarismu a parlamentní kultury na našem území. Na základě komparace dat (s okolními zeměmi, resp. se zastupiteli národních menšin na českém území) se podaří charakterizovat národní, resp. regionální specifika české parlamentní kultury. Rovněž bude umožněno zkonstruovat obraz ideálního parlamentního zastupitele. Partnery projekty jsou Národní muzeum a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

Finančně podpořeno v rámci projektu Ministerstva kultury DG18P02OVV025.