Vývoj a organizační struktura Komunistické strany Československa

Projekt má za cíl zpracovat publikaci s rozsáhlou úvodní studií o dějinách KSČ a následnou velmi rozsáhlou heslovou částí. Ta zpracuje osudy funkcionářů KSČ a KSS, kteří byli v letech 1921–1989 členy vybraných řídících stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ. Biografická hesla budou vycházet nejen z relevantní odborné literatury, nýbrž také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě jednotlivých hesel pracují kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí spolupracovníci z českých a slovenských historiografických institucí.