Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů

Vedoucí projektu: Muriel Blaive

Doba realizace: 2016–2020

Popis projektu: Projekt je zaměřen na analýzu toho, jak byly vztahy mezi společnostmi a komunistickými režimy ve střední Evropě prezentovány v minulosti a jak jsou prezentovány dnes. Cílem je dekonstruovat, jak a v čem je tato stopa ve středoevropské historiografii slabší než v případě historie NDR nebo bývalého Sovětského svazu a jak to souvisí s historickými obrazy ve společnosti, respektive s teorií totalitarismu. Cílem projektu je založit nový rámec pro orientaci v problému pro budoucí badatele v oblasti výzkumu (středo)evropského komunismu.