Opus Bonum

Realizace: 2015–2018

Vedoucí projektu: Petr Placák

Popis projektu: Laická katolická organizace Opus Bonum (OB) byla založena čs. exulanty v roce 1972 v tehdejším západním Německu s cílem uchovat a dále rozvíjet českou a slovenskou křesťanskou kulturu v podmínkách exilu. Sympozia pořádaná OB se stala místem střetávání nejrůznějších názorových proudů uvnitř československého exilu, včetně exkomunistů. Cílem projektu je tyto ideové rozdíly a názorové proudy zmapovat a zasadit sympozia OB do celkového kontextu čs. kultury minulého století.