Korpus jazyka StB

Vedoucí projektu: Tereza Mašková
Další členové projektového týmu:
Doba realizace: 2014–2017
Cílem projektu je vytvořit pomůcku, která by sloužila k výzkumu světa StB. Korpus jazyka StB poslouží například jako ideální podklad pro tvorbu slovníku či encyklopedie o StB. Korpus je určen nejen historikům, lingvistům a sociálním vědcům, ale i širší veřejnosti. Jazykový korpus (v podobě na CD a on-line) je klíčovou, neopominutelnou pomůckou v současné encyklopedice.
Úspěšné aplikace korpusu ve výzkumu moderních dějin probíhají např. v Německu, kde jsou postupy korpusové lingvistiky využívány ve výzkumném programu dějin každodennosti NDR. Konkrétně se jedná např. o výzkum stížností (Eingaben), viz Felix Mühlberge nebo Peter Becker a Alf Lüdtke. Jiným příkladem je práce vědců z Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, kteří se zabývají portugalským diskursem za Salazarovy éry a po ní.
V českém prostředí je aplikace korpusové lingvistiky v sociálních vědách zatím v počátcích, přesto již lze navázat na dosavadní zkušenosti. Prvním projektem využívajícím postupy korpusové lingvistiky k historické sociologické analýze je projekt týmu FSV UK pod vedením Mgr. Martina Hájka, Ph.D. (GAP404/10/0790 – Instituce v životních příbězích. Víceúrovňová srovnávací analýza biografických vyprávění tří skupin aktérů české společnosti 2. poloviny 20. století).
Partnerskou organizací spolupracující na projektu je Ústav českého národního korpusu FF UK pod vedením Mgr. Václava Cvrčka, PhD.
Cílem projektu je poskytnout sadu dat, díky které bude možné zkoumat některá klíčová témata spojená s fungováním politické policie v komunistickém Československu. Mimo zmíněné obecné využití při sestavování slovníku jazyka StB či při práci na encyklopedii StB je možné s využitím korpusu zodpovídat např. tyto předběžné výzkumné otázky, resp. tato témata: organizační principy, tajné vs. veřejné dokumenty, cizí vlivy (sovětské či jiné) během zakladatelského období, proměna podoby vnitřního nepřítele aj.