Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě

Vedoucí projektu: Martin Valenta

Doba realizace: 2017–2021

Popis projektu: Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s hlavním důrazem na západní Německo se zaměří na tři období. Prvním jsou ideové kořeny v letech 1962–66, kdy se rozvíjely předpoklady pro československý „reformní komunismus“ na jedné straně i západoněmecké protestní hnutí na straně druhé. Další etapou jsou léta 1967–1969 a samotný „rok 1968“, kdy vrcholilo úsilí o realizaci „socialismu s lidskou tváří“ v Československu i revoluční pokusy a bouře v západním Německu. Jádrem výzkumu jsou dopady hnutí 1968 v letech 1970–1980, kdy se ustavil fenomén německých nových sociálních hnutí  a československého disentu (např. události doprovázející vznik Charty 77 v porovnání s „německým podzimem“ 1977).