Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě

Vedoucí projektu: Martin Valenta
Doba realizace: 2015–2017
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s primárním akcentem na západní Německo bude sledována ve třech vrstvách:

  1. Ideové kořeny (1962–1966): počátkem 60. let se jak v Československu, tak v západním Německu začaly formovat předpoklady pro novou společenskou etapu. Porovnány budou ideové a rovněž instituční kořeny československého „reformního komunismu“, např. výsledky společenských věd (Karel Kosík aj.), reformní komise KSČ, dobová „progresivní“ publicistika a vznikající zárodky západoněmeckého protestního hnutí: radikalizace studentského levicově zaměřeného spolku SDS, vznik a působnost seskupení Subverzivní akce, sílící společenské recepce neomarxistických teorií, analýza kritických periodik apod.
  2. Rok 1968 (1967–1969): porovnán bude průběh roku 1968 – úsilí o realizaci „socialismu s lidskou tváří“ v Československu a revoluční pokusy a bouře v západním Německu. Analyzovány budou také „prohry“ aktérů roku 1968, dané invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy a nástupem tzv. normalizace na straně jedné a krachem revolučních iluzí na straně druhé (schválení „nouzových zákonů“, rozklad protestního hnutí, zrod levicového terorismu apod.).
  3. Dopady hnutí 1968 (1970–1980): třetí vrstva bude představovat jádro výzkumu. Porovnány budou sociální a politická hnutí navazující na „rok 1968“, fenomén německých nových sociálních hnutí (včetně jejich pozdějšího politického zhmotnění ve straně Zelených) a československého disentu. Komparovány budou směrodatné cíle a hodnotové zaměření těchto entit stejně jako jejich konfliktní vztahy s etablovaným systémem (např. události doprovázející vznik Charty 77 v porovnání s „německým podzimem“ 1977).