Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny

Realizace: 2015–2017

Vedoucí projektu: Kamil Činátl

Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Vojtěch Ripka, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta, Matěj Spurný, Terezie Vávrová, Michal Frankl, Andrea Průchová

Popis projektu: Projekt TD03000063 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace s prameny byl podpořen grantem Technologické agentury ČR. Na projektu spolupracovaly tyto instituce: ČVUT, Fraus, MFF UK, PedF UK, USD AVČR, ŽMP. Na podzim 2016 proběhlo testování, jehož výsledky byly vyhodnoceny a zapracovány do nových verzí cvičení pro práci s historickými fotografiemi. V červnu a září 2017 proběhla druhá, menší vlna testování, která navržené úpravy potvrdila. Zároveň týmy projektu vyvíjely nový typ cvičení pro práci s textem. Dva prototypy se staly součástí testování v červnu a září.

Spolupráce mezi zúčastněnými institucemi bude pokračovat i po skončení tohoto projektu v prosinci 2017.