Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu svobodného Československa v letech 1948–1968

Realizace: 2015–2018

Vedoucí projektu:  Jan Cholínský

Další člen projektového týmu: František Stárek

Popis projektu: Projekt je zaměřen na výzkum politických a publicistických aktivit českých exulantů a exilových skupin v letech 1948–1968. Pozornost je věnována zejména činnosti nejvýznamnějších skupin (Český národní výbor, Sdružení českých demokratických federalistů, České křesťansko-demokratické hnutí, Sdružení československých exulantů v Chicagu) stojících v období 1948–1968 v opozici vůči Radě svobodného Československa. Projekt zmapuje i souvislosti mezi exilovým vývojem a událostmi předcházejícími nástup komunistické diktatury v Československu v únoru 1948. Neopomine ani situaci ve slovenském exilu. Výstupem projektu bude dvoudílná antologie české exilové publicistiky s poznámkovým aparátem.