Pozvánka na filmový seminář o fenoménu spolupráce se Státní bezpečností „Nikomu jsem neublížil“

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 19.  května  2011 od  17  hodin v  budově ÚSTR (Siwiecova  2, Praha  3–Žižkov, zasedací místnost – 1.  patro). V  rámci semináře bude promítnut dokument „Nikomu jsem neublížil“, jako hosté vystoupí režisér Pavel Křemen a  bývalý příslušník StB Jaroslav Lamr. Seminářem provází historik Petr Blažek.