Pozvánka na seminář Perzekuce řeckokatolické církve v komunistickém Československu

Ústav pro studium totalitních režimů zve na seminář Perzekuce řeckokatolické církve v komunistickém Československu, který se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna 2013 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Jako host vystoupí sídelní biskup Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha. Seminářem provází Stanislava Vodičková.