Pozvánka na vzdělávací seminář „Nástup komunismu ve středoevropské perspektivě“

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář pro učitele dějepisu „Nástup komunismu ve středoevropské perspektivě“, který se uskuteční v pátek dne 21. 5. 2010 od 9 hod. v budově ÚSTR, v 1. patře v zasedací místnosti. Tématem semináře tentokrát bude poválečný osud střední Evropy, procesy uchopení moci komunistickými stranami v jednotlivých zemích sovětského bloku a srovnání jejich dalšího vývoje. Kontaktní osoba (přihlášky): Mgr. Barbara Kopecká Telefon: +420 221 008 396 E-mail: bara.kopecka@ustrcr.cz