Mezinárodní sympozium „Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji, které se bude konat 6. října 2011 na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů. Tematickými okruhy sympozia budou československý zahraniční odboj, nucené pracovní nasazení, represe okupačních orgánů a domácí rezistence.