Pozvánka na letní školu moderních dějin

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje srdečně pozvat na druhý ročník letní školy pro učitele na téma Politické zlomy a transformace v soudobých českých dějinách, který se uskuteční ve dnech 26.8.-27.8. 2009. Téma letošní letní školy moderních dějin představují klíčové transformační předěly soudobých českých dějin, zasazené do (středo)evropských souvislostí. Pokusíme se tematizovat dramatické mezníky let 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989 a především možnosti jejich didaktického uchopení.