Pozvánka na komiksovou výstavu Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století

Pozvánka na komiksovou výstavu Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století (Galerii FONS, Pernštýnské náměstí 51, Pardubice)

Výstava Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století je otevřena do 12. února 2013 v galerii FONS, Pernštýnské náměstí 51, Pardubice (pondělí – pátek od 8 do 18 hodin). Tři scénáristé. Třináct špičkových českých a slovenských výtvarníků. Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistických kriminálů i prostředí Státní bezpečnosti. Příběhy, s nimiž se setkáte na panelech výstavy, zaznamenali dokumentaristé z neziskové organizace POST BELLUM v rozmezí 2001–2011. Sdružení POST BELLUM natáčí s pamětníky rozhovory, které pak ukládá na internetový portál Paměť národa. Kompletní komiksové příběhy pamětníků, jejichž zkrácené verze jsou obsahem výstavy, naleznete ve stejnojmenné knize. Výstava je připravena ve spolupráci se sdružením Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem – Rádio Česko za podpory nadace Crocodille a dalších.