Pozvánka na filmový seminář Vysídlení Němců z ČSR a proměny jeho zobrazení ve filmu

Zveme na filmový seminář Vysídlení Němců z ČSR a proměny jeho zobrazení ve filmu, který proběhne v Ústavu pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3) ve čtvrtek 17. března od 17 hodin. Filmové ukázky budou komentovat Jan Machala a Petr Kopal. V úvodu semináře bude představena publikace AUTOR–VIZE–MEZE–TELEVIZE (Praha-Bratislava 2015) za účasti některých autorů. Kniha se zabývá fenoménem televize, její historií, současnou rolí i možným budoucím směřováním.