Pietní květy do Lidic

Každoroční pietní akce v Lidicích, která připomíná brutální vyhlazení této obce 10. června 1942, se v sobotu 15. června zúčastnila také ředitelka ÚSTR Pavla Foglová. Pietní květy jménem ústavu položila ke Zdi smrti. Vzpomínkové akce se zúčastnil také prezident republiky a řada představitelů politického, kulturního a společenského života.