Nejvyšší soud zrušil po 57 letech rozsudky z protestu „mániček“


Máničky čekající před vstupem do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka na koncert britské kapely The Manfred Mann dne 11. října 1965. Třetí zprava Martin Maryška (foto Archiv Martina Maryšky)

(10. 10. 2023) – Nejvyšší soud České republiky zrušil ve středu 4. října 2023 rozsudky nad 14 muži, kteří se v září 1966 zúčastnili protestu takzvaných mániček (dlouhovlasé mládeže) v reakci na policejní akci tehdejší Veřejné bezpečnosti, která měsíc předtím v Praze pochytala a násilně ostříhala na čtyři tisíce mladých mužů s dlouhými vlasy. Demonstrace se podle dobového tisku účastnilo přibližně 130 lidí, vykřikovali hesla jako „Pryč s holiči“, „Vraťte nám naše vlasy“, „Komunisti jsou volové“ nebo „Chceme svobodu!“. Veřejná bezpečnost proti nim tvrdě zakročila a demonstraci násilně rozehnala. V následném procesu u Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo odsouzeno celkem 14 mladíků, přičemž padlo sedm nepodmíněných trestů v rozmezí od čtyř do 16 měsíců, další tresty byly podmíněné. Odsuzující rozsudek vynesl Obvodní soud pro Prahu 2 ve složení Dr. Miloš Mašek, Kateřina Režná a František Janda dne 28. října 1966. Prvoinstanční rozsudek až na jednu drobnou úpravu pak potvrdil i Městský soud v Praze 29. listopadu 1966 (senát ve složení: JUDr. Otakar Adamec, Edvin Černoš, Václav Hildebrand, Anna Nováková a Antonín Petrásek).

Po 57 letech proti tomuto rozhodnutí podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek stížnost pro porušení zákona a Nejvyšší soud mu vyhověl a zprostil všech čtrnáct odsouzených obžaloby podané tehdejší prokuraturou. „Napadená rozhodnutí je třeba pokládat za nesprávná a nezákonná, neboť jednak nerespektují základní principy demokratické společnosti (garantující mj. právo jednotlivce na svobodu projevu a shromažďování) a jednak byla učiněna v rozporu i s tehdy účinným trestním zákonem,“ stojí v rozsudku Nejvyššího soudu. Podle Nejvyššího soudu nešlo ze strany demonstrujících tak o kriminální čin, ale o demonstraci legitimního odporu proti tehdejšímu komunistickému režimu a jeho totalitním praktikám porušujícím obecně uznávaná a mezinárodně chráněná základní lidská práva a svobody.

Soud se zabýval konkrétně stížnostmi podanými ve prospěch Martina Maryšky a Miloše Turka, ale rozhodnutí má stejný efekt i pro 12 dalších mužů, z nichž někteří ale již bohužel nežijí. Buď přímo rehabilitovaní aktéři procesu, popřípadě jejich příbuzní, mohou nyní žádat o přiměřené hmotné odškodnění. Zde je jmenný seznam všech, kterých se zmíněná rehabilitace týká: Behenský Ivan (1949-2011), Cína Jan (1951), Forst Petr (1950), Kristl Jan (1948-2023), Maryška Martin (1947), Matray Petr (1948), Mazalovský Miloslav (1949-2010), Pechý Jan (1949-2019), Růžička Jan (1949), Sněhota Jaroslav (1949), Střelka Miloslav (1950), Turek Miloš (1949), Unger (Ungr) Jan (1948) a Voves František (1949-2018).


„Likvidace závadové mládeže“ (!), hlášení pplk. Ticháčka k situaci v Praze po „velkém“ stříhání (foto Archiv bezpečnostních složek)

Vlevo unikátní foto, zachycující perlustraci mániček v Ústí nad Labem v roce 1967. Do kamery se dívá Otto Semotán (foto Archiv Otty Semotána). Vpravo máničky na rampě Národního muzea. Na soše lva sedí Martin Maryška (foto Archiv Martina Maryšky)

Připravil MARTIN VACEK