Navštívili nás studenti sociální antropologie

11. května 2015

proběhl seminář pro skupinku posluchačů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Studenti vedení Barborou Spalovou z Institutu sociologických studií FSV UK se zaměřují na problematiku řeholního života v moderní české společnosti, na jeho srovnávání s tradicí řádů a na zpracování paměti řádových i řeholních institutů v období totality. Měli zájem především o projekt Odpor a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989), který jim přiblížily Stanislava Vodičková a Markéta Doležalová, a dále o práci s historickou pamětí, jak ji předkládá naše oddělení vzdělávání při aktivitách pro pedagogy. Tady měl hlavní slovo Jaroslav Pinkas. Velkou odezvu vyvolalo zjištění, že fenoménu církví a jejich odporu proti totalitním režimům se ve školách skoro nikdo nevěnuje. Studenti se zajímali také o využití archiválií, zejména vyšetřovacích spisů k politickým procesům s řeholníky, které jim přiblížily pracovnice badatelny Archivu bezpečnostních složek.