NÁVŠTĚVA: Šéf ukrajinského archivu SBU Dr. Andrij Kohut


Dr. Andrij Kohut se jako historik zabývá různými tématy souvisejícími se sovětskými deportacemi, dějinami komunistických tajných služeb, politikou paměti a kulturní diplomacií

U příležitosti 80. výročí vyhlášení amnestie československým občanům vězněným v sovětském Gulagu v roce 1942 zveřejnili historici Ústavu pro studium totalitních režimů v projektu Čechoslováci v Gulagu další stovky vyšetřovacích spisů NKVD, jež se podařilo získat z ukrajinských archivů. Tomuto okamžiku byl přímo v našem Ústavu přítomen Dr. Andrij Kohut, ředitel ukrajinského Archivu bezpečnostní služby SBU. Tento archiv uchovává největší sbírku odtajněných složek KGB.

Ústav pro studium totalitních režimů shromažďuje všechny historické poznatky, fotografie, audio- i videonahrávky na speciálních webových stránkách www.cechoslovacivgulagu.cz. Od počátku projektu je nedílnou součástí výzkumu tohoto tématu spolupráce s pamětníky v Česku a na Ukrajině, ale i s příbuznými obětí sovětských represí. Těm pracovníci projektu předávají získané osobní spisy spolu s informacemi o osudech jejich rodinných příslušníků či přátel z řad bývalých vězňů, zejména těch, kteří útrapy Gulagu nepřežili. Rodinné archivy jsou zase pro historiky cenným pramenem ke zkoumání životních osudů jednotlivců před uvězněním, případně po propuštění a návratu do Československa. Tuto spolupráci přibližuje uveřejněná fotogalerie z natáčení rozhovorů, setkání s příbuznými, předaných dokumentů NKVD a získaných fotografií z rodinných archivů či uveřejněné biografické medailonky. Dr. Andrij Kohut se minulý týden rovněž zúčastnil konference Ruská hybridní válka proti demokratickému světu, kterou ÚSTR spolupořádal.


Vedoucí projektu Mgr. Adam Hradilek seznamuje Dr. Kohuta s obsahem nových stránek na webu cechoslovacivgulagu.cz / Na projektu s Hradilkem spolupracují například historici Anna Chlebina (vlevo) a Jan Dvořák (vpravo)

Zpracoval (text a foto) MARTIN VACEK