Národní identity ve škole – letní škola 2014

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX pořádají ve dnech 28.–29. srpna 2014 letní školu pro učitele dějepisu a společenských věd na téma Národní identity ve škole. Dvoudenní kurz se zaměří na to, jak přizpůsobit výuku proměnlivému národnostnímu a etnickému složení ve třídě, či na dekonstrukci xenofobního chování. Součástí letní školy bude i filmový večer v kině Aero. Kurz je akreditován MŠMT pod č. j. 17529/2014-1. Kapacita letní školy je naplněna.