Mezinárodní vědecká konference „Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století“

Ústav pro studium totalitních režimů spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze organizuje ve dnech 19.-20. října 2010 mezinárodní vědeckou konferenci Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. Konference přispěje k poznání problematiky dosud komplexně nezpracované ve středoevropském rámci. Přinese poznatky o vztazích, postojích a chování šlechty vůči oběma totalitám: a to o jejím odboji či odporu proti nacismu nebo komunismu a její následné perzekuci, i o kolaboraci a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem…