Mezinárodní konference „Třetí odboj“

Česká společnost prošla po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtížným obdobím. Jednou z důležitých stránek její tehdejší existence byl odpor proti komunistické moci, která nastolila Ústavou 9. května i následnými zákony tvrdý totalitní režim. Protikomunistický odboj měl řadu forem, dodnes – ani po dvaceti letech po pádu komunistického režimu – nejsou v dostatečné míře prozkoumány. Konference se koná 27. května 2010 v Praze.