Mezinárodní konference Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989

V květnu 2010 byla zahájena spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro studium následků války (Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung) v oblasti výzkumu činnosti československých tajných služeb v Rakousku. V březnu 2012 byly na konferenci v Raabs an der Thaya prezentovány první výsledky. Aktuální stav výzkumu bude představen odborné i laické veřejnosti 10.–11. prosince 2013 na konferenci v Telči. Jedním ze stěžejních témat tohoto setkání bude diskuze o vídeňské rezidentuře, která podle dnešních poznatků patřila k nejvýznamnějším centrům československé zahraniční špionáže.