Marta Kubišová si převzala Cenu Václava Bendy za rok 2023

(20. 2. 2024) – Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů – ředitel Ladislav Kudrna a 1. náměstek Kamil Nedvědický – předalo v pondělí 19. února 2024 paní Martě Kubišové Cenu Václava Bendy za rok 2023. Paní Kubišová se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit slavnostní ceremonie v Senátu Parlamentu České republiky, proběhnuvší 16. ledna tohoto roku. Během krásného večera paní Marta vzpomínala nejen na svůj pohnutý život během komunistického režimu, ale velmi trefně glosovala i současnou politickou situaci. Kromě jiného sleduje i dění v Ústavu pro studium totalitních režimů, přičemž kvitovala, že se navrací ke svému původnímu poslání.

Její slavná píseň „Modlitba pro Martu“ se stala symbolem zmaru po okupaci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, zatímco během listopadových událostí roku 1989 představovala naději ve změnu, naději v konec čtyřicetiletého zločinného komunistického režimu. Paní Marta Kubišová během celé tzv. normalizace prokázala, navzdory četným osobním tragédiím, vysoký morální kredit a osobní integritu. Ani tehdy a ani dnes, si nikdy nestěžovala na příkoří a pronásledování, jemuž byla vystavena ze strany totalitního režimu, včetně jeho převodové páky, Státní bezpečnosti. Navzdory tomu, že od začátku normalizace nesměla Marta Kubišová vystupovat, získala v anketě Zlatý slavík 1970 ve své kategorii nejvíce hlasů. Komunistický režim ale výsledky zfalšoval a jediným vítězem se stal neproblematický Karel Gott, který později sehrál smutnou roli při odsouzení vzniku Charty 77, mezi jejíž první signatáře náležela i Marta Kubišová. Ta se navíc v letech 1977 a 1978, tedy v době tvrdých represí vůči Chartě 77, stala i její mluvčí.

Ústav pro studium totalitních režimů přeje paní Martě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let a těší se na brzké shledání na některé z jeho pořádaných akcí.

Zpracoval LADISLAV KUDRNA

Foto ÚSTR