Konference „20 Years After“ skončila

Praha 8. října 2009

– Závěrečným panelem shrnujícím dvoudenní Mezinárodní vědeckou konferenci „20 Years After – Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“, pořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů, Ministerstvem kultury ČR a za přispění agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA, skončilo setkání historiků, politologů a dalších odborníků v konírně Nostického paláce na Malé Straně.