Jana Poddaná byla jmenována novou ředitelkou ABS

Praha, 17. prosince 2010

– Po projednání Radou Ústavu byla dnešního dne jmenována do funkce ředitelky Archivu bezpečnostních složek Mgr. Jana Poddaná, Ph.D., stávající ředitelka Státního okresního archivu v Pardubicích. Ředitel Ústavu Mgr. Daniel Herman si ji vybral na základě doporučení výběrové komise vedené ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR PhDr. Vácslavem Babičkou. Jana Poddaná se své funkce ujme 1. ledna 2011 na funkční období pěti let.