Jana Palacha připomínáme i spoluprací na výstavě Živé pochodně a na webovém portálu

V rámci akcí, které pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze při příležitosti 45. výročí činu Jana Palacha, budou v hlavní budově FF UK 16. ledna 2014 v 18.00 hod. představeny nové jazykové verze webového projektu janpalach.cz / janpalach.eu / janpalach.com), na jehož vzniku se podílely jako partnerské instituce také Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Vedle již stávajících pěti bude čtenářům nově k dispozici také ruská, italská a tibetská jazyková mutace. Následně se ve vestibulu hlavní budovy FF UK v Praze v 18.40 hod. uskuteční vernisáž nové výstavy Živé pochodně. Sebeupálení jako radikální politický protest ve světě 1963-2013, jejímiž hlavními autory jsou historik Petr Blažek a grafik Jáchym Šerých.