Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, informujeme, že Ústav pro studium totalitních režimů ani Archiv bezpečnostních složek nejsou příslušné instituce k rozhodování o žádostech k vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Věcným kompetentem je Ministerstvo obrany ČR, které začne přijímat žádosti jednotlivých občanů ve smyslu zákona až počínaje dnem 18. listopadu 2011více informací zde… Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce se budou na naplňování zákona podílet formou zpracování a poskytování odborných stanovisek (§ 6, odst. 3 zákona), respektive evidenčním šetřením, případně spoluprací s Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (§ 7, odst. 7 zákona).