Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války

Dne 29. června 2011 byla v prostorách Bavorského zemského sněmu slavnostně otevřena výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války, kterou společně připravil Ústav pro studium totalitních režimů, České centrum v Mnichově, Vojenský historický ústav a Ludwig – Maxmilians Universität v Mnichově.