Historik Eduard Stehlík byl zvolen novým předsedou Rady ÚSTR

Ve středu 20. prosince 2017 jednala Rada ÚSTR poprvé v obnoveném složení, kdy její dosavadní členy Emilii Benešovou, Lukáše Jelínka a Michala Uhla, kterým skončil mandát, nahradili Karel Černý, Jiří Junek a Jiří Liška. Novým předsedou Rady byl čtyřmi hlasy zvolen Eduard Stehlík a místopředsedou Jiří Junek.