Historii Katalánska přibližují stovky rozhovorů s pamětníky

Audiovizuální banka svědectví Demokratické paměti Katalánska (Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic) nabízí svědectví pamětníků zachycující zejména dějiny Katalánska v letech 1921–1980, včetně období občanské války, Frankovy vlády, boje za demokratické svobody i tranzice k demokracii. Audiovizuální banka svědectví zatím zpřístupnila více než 400 rozhovorů a dalších 500 zaznamenaných rozhovorů zpracovává ke zveřejnění. Neustále přibývají nová svědectví sesbíraná v rámci současných projektů. Rozhovory jsou nahrány v audiovizuálním formátu a přepsány do původního jazyka, v němž bylo interview vedeno, zároveň lze k videím nastavit titulky ve čtyřech jazycích: katalánštině, španělštině, angličtině a francouzštině.