Historické dílny – Dokumentární film ve výuce dějepisu

Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK navazují na doprovodný program loňské konference Škola vs. paměť a připravují sérii workshopů, tzv. Historických dílen. Do dílen zveme pedagogy i všechny ostatní zájemce ke společnému dialogu nad konkrétními otázkami vyučování o minulosti. Aktuální historická dílna: Dokumentární film ve výuce dějepisu, pátek 10. 4., FF UK Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 326, 9:00 — 13:00. Školní výuka neustále bojuje s nedostatkem času. Dobře vybraný dokumentární film může učiteli pomoci v rychlé, a přesto výstižné a kvalitní artikulaci historického problému. Dílna se zaměří jak na obsah, tak i na formu dokumentárního filmu. Domníváme se, že stejně jako se učíme „kriticky číst“, tak bychom se v naší době měli učit „kriticky se dívat“ – tzn. vnímat nejen obsah filmu, ale i jeho formu – jak jsou upravovány jednotlivé záběry, jak se pracuje s emocemi diváka apod. Kromě dalších problémů se budeme soustředit na otázku, jakými různými filmovými prostředky dokumentární produkce předává a formuluje problém paměti.