E-learningový kurz Jak učit o komunismu?

Nabídka pro učitele dějepisu a příbuzné společenskovědní předměty. Lektoři skupiny vzdělávání otevírají další cyklus e-learningového kurzu Jak učit o komunismu?. Pětitýdenní intenzivní kurz zahajuje úvodní setkání účastníků v pátek 10. 2. 2012 od 10 hodin na půdě ÚSTR…