E-learningový kurz Jak učit o komunismu?

Nabídka pro učitele dějepisu a příbuzné společenskovědní předměty. Lektoři skupiny vzdělávání otevírají další cyklus e-learningového kurzu Jak učit o komunismu? Pětitýdenní intenzivní kurz zahajuje úvodní setkání účastníků v pátek 27. 4. 2012 od 10 hodin na půdě ÚSTR.