Držitel Masarykova stipendia pro nadané politology míří do ústavu

V prvním ročníku stipendia pro pracovní stáž byl mezi prestižní cílové instituce zařazen také ÚSTR. Stipendium na podporu pracovních stáží vypsala Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Právě o stáž v ústavu dokonce projevil zájem nejvyšší počet studentů, mezi ostatní možnosti patří Kancelář prezidenta republiky či Evropský parlament. Cílem stipendia je zajistit talentovaným studentům bakalářského či magisterského programu pracovní stáž, díky které získají cenné pracovní zkušenosti, pochopí mechanismy fungování státních institucí, zároveň se tak zvýší možnosti jejich pozdějšího pracovního uplatnění. Ústav pro studium totalitních režimů již v minulosti přivítal stážisty z řad vysokoškolských studentů z Polska, Německa, USA a Česka. Podrobnější informace o podmínkách přijetí ke stáži lze získat u kontaktní osoby na vojtech.ripka@ustrcr.cz.