Do uvolněné funkce 1. náměstka ředitelky ÚSTR byl jmenován historik Mgr. Zdeněk Hazdra

Praha,16. dubna 2013

– Ve snaze zajistit kontinuitu a plynulý chod odborně-vědeckého úseku ÚSTR se jeho ředitelka Pavla Foglová rozhodla do uvolněné funkce 1. náměstka ředitelky jmenovat vědeckého pracovníka FF UK v Praze, historika Zdeňka Hazdru. „Pan Mgr. Hazdra Ústav pro studium totalitních režimů dobře zná, neboť zde dříve působil. Je pro mne zárukou, že vědecká činnost ústavu bude nadále pokračovat. Současně od něho očekávám, že dokáže rozvinout a konkretizovat vizi dalšího rozvoje ÚSTR, se kterou jsem předstoupila před Radu ÚSTR.“