Ředitel ÚSTR Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D. (*1983)

Vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studií absolvoval stáže a semináře v Německu a Rakousku (Universität Wien). Rovněž získal, kromě jiných uznání, Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2002 za práci v oblasti historie (kategorie studentů). V letech 2008–2010 byl zaměstnán v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vytvořil a vedl Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945), zabývající se dějinami české společnosti v letech nacistické okupace. Po několik měsíců tuto instituci také dočasně vedl jako ředitel. Od zimního semestru 2010 působí coby vědecký pracovník na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje zvláště na problematiku šlechty v období mezi světovými válkami a v časech totalitních režimů; dále pak na tematiku protinacistického odboje a komunistické perzekuce v 50. letech 20. století. Vedle ryze odborné činnosti (je autorem řady studií) věnuje pozornost i popularizaci v rámci přednáškových aktivit a na poli publicistiky (je stálým spolupracovníkem časopisu Xantypa). Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí (cyklus Neznámí hrdinové). Též je autorem či spoluautorem scénářů k hudebně-literárním pořadům a televizním dokumentům.

Dosavadní zaměstnání

 • od 1. října 2010 dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra středoevropských studií (pracovní pozice: vědecký pracovník)
 • 1. duben 2008 – 30. listopad 2010: Ústav pro studium totalitních režimů (pracovní pozice: redaktor, vedoucí pracovní skupiny, vedoucí oddělení zkoumání doby nesvobody, prozatímní ředitel)

Vzdělání

 • od 2007: Doktorand Katedry historie FF UP v Olomouci (české dějiny, školitel: Prof. Miloš TRAPL)
 • 2002–2007: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie, udělen akademický titul magistr
 • 1998–2002: Gymnázium Jiřího z Poděbrad v Poděbradech
 • 1989–1998: Základní škola v Nymburce (výběrová třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů)

Zahraniční stáže a workshopy

 • 2009 – čtrnáctidenní výzkumný pobyt v Bundesarchivu v Berlíně (Německo)
 • 2008 – tříměsíční stipendijní pobyt programu Aktion v Rakousku: Universität Wien a Schwarzenbergisches Archiv Murau (Betreuer Prof. Karl VOCELKA, Institut für Geschichte, Universität Wien)
 • 2006 – dvouměsíční stipendijní pobyt programu Aktion v Rakousku (Betreuer Prof. Arnold SUPPAN, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien)
 • 2006 – Seminar „Ein neues Kapitel in den deutsch-tschechischen Beziehungen“, Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen – Německo, 26.3.–31.3. 2006
 • 2005 – Seminar „Das Bild des anderen in Mitteleuropa. Stereotype bei den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn“, Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen – Německo, 20.2.–25.2. 2005

Výběr z publikační a odborné činnosti

 1. Monografie
  • Mostem mezi dvěma světy. Osud Antonína hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic – šlechtice, kněze a vlastence (1889–1942), Petit, Praha 2012.
 2. Kolektivní monografie
  • HAZDRA, Zdeněk – HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan (eds.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, ÚSTR – FF UK, Praha 2011.
 3. Editor sborníků
  • Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945). Sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války, ed.: Zdeněk HAZDRA, ÚSTR, Praha 2009.
  • Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody, eds.: Zdeněk HAZDRA–Lukáš VLČEK, ÚSTR, Praha 2008.
 4. Články a studie
  • Adlige Demokraten im Kampf gegen den Totalitarismus. Das Schicksal der Grafen František, Antonín und Zdeněk Bořek-Dohalský während der nationalsozialistischen Okkupation. In: Walter Schmitz in Verbindung mit Jens Stüben und Matthias Weber, Adel in Schlesien, Band 3 – Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Oldenbourg Verlag, München 2013, s. 635–658.
  • Trois déclarations de la noblesse tchèque à la veille de la Seconde Guerre mondiale. « Toujours et en toutes circonstances, nous voulons nous dire membres de la nation tchèque ». In: Olivier Chaline (dir.), avec la collaboration d’Ivo Cerman, Les Schwarzenberg, une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Panazol, Lavauzelle, 2012, s. 137–144.
  • Un noble aux prises avec deux totalitarismes. Le prince František Schwarzenberg (1913–1992), diplomate, résistant, exilé. In: Olivier Chaline (dir.), avec la collaboration d’Ivo Cerman, Les Schwarzenberg, une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Panazol, Lavauzelle, 2012, s. 145–152.
  • Exilová činnost Františka prince Schwarzenberga (1913–1992) jako výraz snahy o udržení hodnotové kontinuity s Masarykovým Československem. In: Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe, ed. Peter JAŠEK, Ústav pamäti národa, Bratislava 2012, s. 743–759.
  • František princ Schwarzenberg (1913–1992). „Masarykovský“ aristokrat v souboji s totalitními režimy 20. století. In: Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, eds.: Zdeněk HAZDRA – Václav HORČIČKA – Jan ŽUPANIČ, ÚSTR – FF UK, Praha 2011, s. 251–263.
  • Šlechta ve službách Masarykovy republiky. In: Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku republiky Československé, ed.: Rudolf KUČERA, Střed/Centre – časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, Supplementum 1, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 145–157.
  • Šlechta v době Mnichova 1938 a za druhé světové války. In: Šlechta v proměnách věků, eds.: Tomáš KNOZ – Jan DVOŘÁK, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2011, s. 231–244.
  • Šlechtic, diplomat a básník ve službách republiky: příběh Františka hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic (1887–1951), Securitas Imperii 18 (č. 1/2011), s. 10–41.
  • „Česká šlechta v časech nacistické okupace (malé zamyšlení)“. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945). Sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války, ed.: Zdeněk HAZDRA, ÚSTR, Praha 2009, s. 33–50.
  • Mnichovské dny jako milník ve vztahu šlechty a novodobé české společnosti. In: Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody, eds.: Zdeněk HAZDRA–Lukáš VLČEK, ÚSTR, Praha 2008, s.37–51.
 5. Popularizační články a rozhovory
  • Josef Veverka. Nejdéle vězněný český novinář, Xantypa, č. 4/2013, s. 56–57.
  • Komtesa rodem a hraběnka sňatkem. Immaculata Brandisová a Marie Kolowrat-Krakovská, Dějiny a současnost, č. 12/2012, s. 37–39.
  • ČVANČARA, Jaroslav – HAZDRA, Zdeněk – VAJSKEBR, Jan: Naší ctí je věrnost. Konec druhé světové války v Evropě aneb Anabáze tří šlechticů v květnu 1945, Paměť a dějiny, č. 2/2010, s. 4–22.
  • Ve znamení tří deklarací. Česká šlechta v době ohrožení československého státu, Dějiny a současnost, č.1/2009, s. 26–29.
  • „Je pěkné vyjadřovat určitou úctu člověka k člověku“ S novinářem a spisovatelem Vladimírem Votýpkou po stopách české šlechty, Dějiny a současnost, č. 12/2012, s. 31–33.
  • „Nikoliv cíl, ale cesta má smysl“ Rozhovor s hercem Alfredem Strejčkem o vztahu historie a umění, o hodnotě lidského hlasu, jeho využitelnosti a zneužitelnosti, Dějiny a současnost, č. 11/2011, s. 20–23.
  • HAZDRA Zdeněk – SOMMER, Vítězslav: S historikem Václavem Vrabcem o psaní dějin protinacistického odboje a jedné generační zkušenosti, Paměť a dějiny, č.2/2010, s. 123–130.
  • „A pak tu nejsme a stejně svítá…“ S Marií Bořek-Dohalskou o jejím bratrovi Karlu Zichovi, Xantypa, č. 7–8/2009, s. 104–107.
  • Ernest Kolowrat. Člověk je privilegovaný jedině tím, že musí uznat svoji odpovědnost vůči druhým, Xantypa, č. 12/2008, s. 82–85.
 6. Výstavy
  • „Šlechta ve službách Masarykovy republiky“, vernisáž 6. 3. 2010 v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech v rámci oslav 160. výročí narození T. G. Masaryka (autor scénáře putovní výstavy a stejnojmenného katalogu).
  • „Česká společnost od Mnichova k válce“, výstava k 70. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava, vernisáž 12. 3. 2009 v Písecké bráně – Praha 6 (koordinátor a spoluautor výstavy a stejnojmenného katalogu).