Udělili jsme Ceny ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva v letošním roce obdrželo 12 mužů a žen z Česka i zahraničí, kteří se nebáli vystupovat proti zvůli nedemokratických režimů nebo svým konáním přispěli k lepšímu poznání naší nedávné historie. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pondělí 12. listopadu 2018 v Senátu Parlamentu České republiky.

Ústav pro studium totalitních režimů uděluje své ceny každoročně, a to ve třech kategoriích: za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury, za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv.

Cenu za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv letos dostal ruský disident, novinář a obránce lidských práv Alexandr Podrabinek, který ve své knize Karatělnaja medicina v 70. letech poukázal na využívání psychiatrie k perzekuci politických odpůrců sovětského režimu a byl za své aktivity odsouzen k vyhnanství na Sibiři a později i uvězněn. Od konce 80. let působí jako novinář a v poslední době patří mezi hlasité odpůrce ruského i běloruského autoritářského režimu.

Cenu ve stejné kategorii obdrželi také Bulhaři Alexandr Dimitrov, Eduard Genov in memoriam a Valentin Radev in memoriam, kteří na podzim roku 1968 zorganizovali letákovou akci proti okupaci Československa a byli za to odsouzeni k několika letům vězení.

Za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury byli oceněni Helena Steblová, která za druhé světové války zaplatila za svou pomoc partyzánům uvězněním v koncentračním táboře Ravensbrück, veterán od Tobrúku a Dunkerque Bernard Papánek, politický vězeň Zdeněk Mandrholec, který strávil šest a půl roku v jáchymovských uranových dolech, novinářka a disidentka Daňa Horáková a signatář Charty 77 Ivan Kožíšek in memoriam.

Laureáty ceny za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin jsou letos Miroslav Kasáček, zakladatel občanského sdružení Paměť, Zdeněk Procházka, který se věnuje dokumentaci zaniklých obcí v pohraničí, a Kristina Vlachová, autorka řady dokumentů o osudech obětí komunistické diktatury.

Součástí slavnostního večera byl koncert vokálně experimentální skupiny Affetto. Akci udělil záštitu místopředseda Senátu PČR Ivo Bárek, který také společně s ředitelem ÚSTR Zdeňkem Hazdrou oceněným předal pamětní medaile a diplomy.

O minulých ročnících Ceny ÚSTR se dočtete zde.

Fotogalerie