Zveme do Archivu bezpečnostních složek na Den archivů 2024

(15. 5. 2024) – Dne 13. června 2024 se laické i odborné veřejnosti otevřou brány Archivu bezpečnostních složek (ABS), partnerské organizace Ústavu pro studium totalitních režimů. Oblíbený den otevřených dveří se se již od roku 2014 tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Tento svátek všech archivářů v Česku zaštiťuje Česká archivní společnost (podrobnosti zde).

ABS při této příležitosti připravil bohatý program. V budově na pražském Braníku (Branické nám. 777/2) budou každou celou hodinu od 14:00 do 17:00 hod. probíhat prohlídky zdejšího pracoviště, při kterých zájemci nahlédnou do zázemí depozitářů, restaurátorských dílen nebo na oddělení digitalizace. Den otevřených dveří má navíc letos i své specifické téma, a sice 45. výročí procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), se kterým budou spjaté ukázky vystavených archiválií. Návštěvníci si navíc budou moci prohlédnout výstavu: „Já prostě nemůžu žít jinak“, která se procesu věnuje a jíž zapůjčila Knihovna Václava Havla, a také poslechnout přednášku Tomáše Bursíka: „Neznámé stránky činnosti VONS“, která začne v 18:00.

Program je koncipován tak, aby přilákal nejen odborníky a zájemce o historii. Pro zájemce o „dobové selfie“ bude k dispozici tzv. Retro koutek, který nejmladším návštěvníkům, ale i dospělým připomene, s čím si děti mohly hrát a jak se bavily v době normalizace. Návštěvníci budou moci nahlédnout i do improvizované pracovny příslušníka StB a nebude chybět tradiční dětský koutek a občerstvení.

Týž den, tedy ve čtvrtek 13. června 2024 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích (Kanice 176, Brno-venkov). Zájemci o prohlídku si budou moci vyslechnout úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice a také přednášku „Přestřelka Jana Procházky po 60 letech – pramen k historii Pohraniční stráže? Fikce a fakta v literárním díle z roku 1964“. K tomuto tématu bude připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Za doprovodu zaměstnanců si poté budou moci návštěvníci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem přípravy archiválií na digitalizaci i s provozem kanické badatelny. Program začíná ve 13 a v 16 hodin.

Pozvánka na den otevřených dveří ABS v Braníku: plné rozlišení
Pozvánka na den otevřených dveří ABS v Kanicích: plné rozlišení 

Připravil JAKUB ŠAFRÁNEK

Foto archiv ABS