Bezpečnost není samozřejmost – 25 let České republiky v NATO


Ve Španělském sále Pražského hradu se v úterý 12. března uskutečnila velká konference věnovaná 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO) s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost.

Slavnostního setkání se účastnila celá řada politiků, zástupců veřejného života, významných osobností z Česka i ze zahraničí. Výročí si tak spolu se současnými politiky přišli připomenout také velitelé Armády České republiky. Celkem se tady sešlo bezmála pět set hostů.

Úvodní slovo pronesl premiér Petr Fiala, který řekl, že česká inciativa ještě letos doručí na Ukrajinu statisíce dělostřeleckých granátů. Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí ČR, následně potvrdil silnou pozici naší země na straně napadeného státu. Svůj příspěvek dále přednesla také Jana Černochová, ministryně obrany: „Vstupem do NATO se výrazně posílily naše vojenské schopnosti, zvýšila se bezpečnost České republiky a máme záruku kolektivní obrany,“ řekla doslova a dodala, že se jednalo o krok správným směrem, což dokládá také fakt, že se od roku 1999 zdvojnásobil počet členů Aliance. Mezi dalšími hosty však nechyběly ani další výrazné osobnosti: například americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet a další zahraniční hosté – Robertson a Matt Field. Nechyběl ani velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský.

„Témata, o kterých se zde dnes hovořilo, považuji za klíčová pro další vývoj naší země, celé Evropy a vlastně – i světa,“ konstatoval Ladislav Kudrna, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, který se konference rovněž účastnil. „Oceňuji příspěvek Petra Fialy, zaměřený na českou iniciativu a její pomoc ukrajinskému dělostřelectvu. Se zájmem jsem vyslechl příspěvek paní ministryně Černochové na téma ‚Putinův mír‘ a v neposlední řadě jsem také rád, že zde Jan Lipavský jasně deklaroval naši připravenost setrvat v přední linii pomoci napadeného státu,“ uvedl Ladislav Kudrna doslova a dodal, že sdílí názor, že projekt vzniku evropské armády je utopií, byť tato myšlenka bývá občas oživována Francií, a to již od padesát let minulého století. „Společná zahraniční a bezpečnostní politika států EU je od dob vzniku společenství mimořádně citlivé téma. Zastávám názor, že bezpečnost naší země stojí a padá s existencí NATO. Spojené státy americké vnímám jako klíčového hráče současných mezinárodních vztahů. V tomto kontextu se pak jako ředitel ÚSTR musím ptát: Jak vysvětlit mladé a nastupující generaci případnou potřebu branné povinnosti?“. Podle slov Ladislava Kudrny pak NATO představuje pro členské státy naději na zachování míru a svobody ve světě, ve kterém bezpečnost již dávno není samozřejmostí.

Závěrečné slovo celodenního setkání pak pronesl prezident Petr Pavel spolu s exprezidentem Billem Clintonem. Česká republika začala usilovat o vstup do NATO těsně po revoluci. V roce 1994 vstoupila i do programu Partnerství pro mír a účastnila se tak řady cvičení a misí.

Připravila PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto ÚSTR, Jan Schejbal (MO) a Kancelář Úřadu vlády