Archiv přidal na internet unikátní strukturu komunistického ministerstva vnitra

Nová webová aplikace zpřehledňuje činnost klíčových postav StB

Od 13. června 2017 každý uživatel internetu může vidět, co přesně měly v náplni práce hlavní útvary komunistického ministerstva vnitra, a to doslova den po dni. Unikátní webová aplikace Archivu bezpečnostních složek zpřehledňuje i konkrétní oblasti, za které odpovídali nejdůležitější estébáci. Je v ní dobře vidět struktura celého rezortu, a to od března 1969 až do zrušení útvarů StB 15. února 1990.

Internetové stránky, které takto zachycují vývoj obdobné organizace, jsou zatím v Evropě jediné. „Prověřit všechny údaje vůbec nebylo jednoduché,“ zdůrazňuje jeden z autorů Petr Zeman, zástupce ředitelky ABS. „Mnohdy i jediné datum znamenalo několikadenní pátrání, mimo jiné proto, že ministerstvo hojně používalo krycí názvy.“

Aplikace prozradí mnohé třeba o personálním obsazení Federálního ministerstva vnitra, a to i přesto, že ze statisíců personálních spisů, uložených v ABS, zdaleka neobsahuje všechno. Archiváři se zaměřili zejména na klíčové představitele StB: každý z nich má teď na webu svoji tvář, a to jak na fotografii, tak ve výčtu působnosti a činností. Stránky ovšem obsahují informace také o dalších útvarech vnitra, nejenom o StB. Archiváři je budou průběžně doplňovat i v dalších letech.

Ke stejnému datu Archiv bezpečnostních složek zároveň významně doplnil eBadatelnu, která registrovaným badatelům už víc než rok umožňuje přístup k vybraným archiváliím i přes domácí počítač. Dřívější půlmilion skenů se nově rozšířil na počet přesahující tři miliony – a co je hlavní, přibyly zejména Svazky kontrarozvědného rozpracování (KR-MV), v archivářské hantýrce zvané „káerka“. Státní bezpečnost je vedla na sledované osoby. Zájemce v nich najde četné doklady o tom, co tajná policie vystopovala a shromáždila například k Františku Kriegelovi, Ivanu Medkovi, Jiřímu Suchému, Martě Kubišové, Heleně Růžičkové, Michaelu Kocábovi, stejně jako k tisícům dalších osob. Spatříte tu posudky, udavačské dopisy, hlášení agentů nasazených na sledované osoby a velké množství dokumentů všeho druhu.

Samozřejmě ani zdaleka nejde o komplet: „papírových“ archiválií spravuje ABS před dvacet kilometrů. Avšak ještě v průběhu letoška archiváři plánují doplnit eBadatelnu o několik milionů dalších skenů, obsahujících zejména svazky tajných spolupracovníků StB.

-pr-