Archiv bezpečnostních složek zveřejnil registrační protokoly VKR

Archiv bezpečnostních složek na své stránce www.abscr.cz zveřejnil třista devět kusů registračních pomůcek vojenské kontrarozvědky (VI., respektive III. správy) z let 1954 až 1989, v nichž jsou podchyceny základní evidenční údaje o vedení tzv. operativních svazků jednotlivými součástmi VKR (hlavní správa, správa, odbor, oddělení).