Aldis Cilinskis v Praze

Ve dnech 19. – 22. srpna pobýval v Praze Aldis Cilinskis, bývalý lotyšský disident, který se v roce 1968 a 1969 odvážil nesouhlasit s okupací Československa. Tajně maloval na různá místa protestní nápisy. Za to byl vězněn a několik let držen v psychiatrické léčebně. Mnozí – dokonce i jeho blízcí příbuzní – jeho snahu nechápali, ale v Česku se mu teď dostalo upřímného poděkování. ÚSTR, především Štěpán Černoušek, pro něj připravil bohatý program, který vrcholil hojně navštívenou besedou v Knihovně Václava Havla (s velikým potleskem na konci). Také mediální zájem o Aldise Cilinskise byl značný. Základní rozhovor ČTK přebírala i jiná média. Deník a poté televize Noe připravily rozhovor přímo v budově ústavu. V Respektu vyšel rozhovor, který připravil Štěpán Černoušek, a Česká televize pozvala Aldise Cilinskise do Událostí komentářů.