Zveme vás na online přednášku profesorky Tatjany Tönsmeyer

  • Termín: 09. 11. 2020, 17:00
  • Místo konání: Online

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá společně s Collegiem Carolinem a Německým historickým ústavem ve Varšavě online přednášku profesorky Tatjany Tönsmeyer Leben unter deutscher Besatzung in zweitem Weltkrieg. Von außer Kraft gesetzten Routinen, neuen Chancen und Gesellschaften unter Stress. Přednáška bude věnována dějinám každodennosti v období druhé světové války. Zaměří se především na každodenní život ve stresu z válečných událostí.

Přednáška proběhne v němčině bez tlumočení.

Pro účast na přednášce je nutné se předem registrovat zde: katerina.sixtova@ustrcr.cz

Registrovaným účastníkům bude s předstihem zaslán odkaz na platformu Zoom, pod nímž se přednáška uskuteční.